"Eye flu" symptoms in Marathi : सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये डोळे येण्याची साथ पसरलेली आहे. डोळे येण्याची कारणे कोणकोणती आहेत ते आपण पाहणार आहोत.

डोळ्यांमधील लालसरपणा : डोळ्यामध्ये लालसरपणा दिसणे हे डोळा "Eye flu" येण्याचे प्रमुख लक्षण आहे.

डोळ्यांच्या पडद्याची सूज: डोळ्यांच्या पडद्यांमध्ये सूज होऊ शकतो.

वेदना : डोळ्यांच्या पडद्यामध्ये वेदना वाटली पाहिजे.

डोळ्यात सारखे पाणी येणे: डोळ्यांच्या पडद्यांमध्ये अधिक प्रमाणामध्ये पाणी येण्यास सुरुवात होते.

डोळ्यात सारखे पाणी येणे: डोळ्यांच्या पडद्यांमध्ये अधिक प्रमाणामध्ये पाणी येण्यास सुरुवात होते.