Chandrayaan 3 ने अर्धी लढाई जिंकली आहे आता चंद्रयान चंद्राच्या कक्षेत कधी पोहचणार ?

Chandrayaan 3 ने अर्धी लढाई जिंकली आहे आता चंद्रयान चंद्राच्या कक्षेत कधी पोहचणार ?

Chandrayaan 3 mission : चंद्रयानाचे इंजिन मध्यरात्री चालू करण्यात आले. चंद्रयान आता गुरुत्वाकर्षणाची कक्षा ओलांडून चंद्राच्या दिशेने प्रस्थान झाले आहे. …

Read more